I det fynske folks tjeneste

Britta Schall Holberg

-

-


Navn: Britta Schall HolbergParti: VenstreBopæl: Slots Allé 1, Hagenskov, 5631 EbberupOpstillingskreds: OtterupTillidsposter: Tidligere medlem af Folketinget, tidl. IndenrigsministerAntal stemmer FV2001:Kontakt: bsh@post1.tele.dkPersonlig hjemmeside:

 

Video

Britta Schall Holbergs videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:


Fordi et af mine kendetegn er holdning og handlekraft.
Jeg sætter mig nogle mål og handler derefter.
Jeg vil gerne yde mit bedste.
Jeg mener, politik skal være båret af holdninger og etik.
Jeg mener ikke, politik skal styres af enkeltsager, medier og galluptal.
Jeg mener, at sund dømmekraft skal bære de politiske beslutninger.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Brotaksterne skal væk
erhvervsudviklingen skal styrkes, Uddannelsesniveauet skal styrkes
Kulturlivet skal styrkes
Rammerne for at være iværksætter skal være optimale.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved at sætte de i svar 2 nævnte ting i værk, samt ved at vi i højere grad begynder at tro på os selv og ikke bare afventer, at andre gør noget for os.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved at erhvervslivet påtager sig den samfundsforpligtelse, det er, at tage indvandrere ind på arbejdsmarkedet.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Så længe teknikken ikke er i orden vedr. udluftning fra stalde og vedr. håndtering af gyllen, er der ikke basis for flere svin på Fyn.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Det var uheldigt, men også helt uforståeligt,at Fyns regionscenter bliver Vejle.
Fyn er afhængig af, at der er et samlende organ for Fyn. Da Odense åbenbart ikke orker eller evner at være lokomotiv, er Fyn ilde stedt efter kommunalreformen.
Fyns Amt har i de senere år - med held - søgt at være den samlende og udfarende fynske kraft. Nu lukkes amtet.Til gengæld bliver kommunerne større, men det hjælper ikke på det grundlæggende fynske problem, at vi har svært ved at stå sammen. Tværtimod. Nu får hver kommune endnu flere kræfter til at være mod de andre.
Da den tidligere kommunestruktur og et fynsk amt desværre ikke bliver fremtiden, så jeg hellere, at Fyn blev een kommune. Ellers tror jeg, Fyn får svært ved at klare fremtidens opgaver.
 
Meget ville dog kunne vindes, hvis der skete et \"regeringsskifte\" i Odense. Det er synd og skam at den store by ikke kan påtage sig at være førerhund på Fyn til gavn for alle.