Broby Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 pladser i Broby Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


 

 Partier

Antal Stemmer 

Mandater 

A (Socialdemokratiet)

 1006

 5

C (De Konservative) 

 293

 1

V (Venstre)

 1617

 7

O (Dansk Folkeparti)

 275

 1

T (Socialistisk Liste)

 383

 1


Af 4.877 vælgere stemte 3.633, heraf 3.574 gyldige stemmer.


 


Medlemmer i Broby Kommunalbestyrelse:


A: Socialdemokratiet, 6 mandater:


Jens Otto Schepelern
fmd. Udvalget for undervisning og kultur


Ole Simonsen
medl. Økonomiudvalg, medl. Det Sociale udvalg


Sven Thaisen
medl. Det Sociale udvalg (valgt ind for Sociallisten (T))


Poul A. Larsen
medl. Udvalget for teknik og miljø


Dorthe E. Jensen
medl. Udvalget for teknik og miljø, medl. Udvalget for undervisning og kultur


Karsten Larsen
medl. Økonomiudvalg


 


C: Det Konservative Folkeparti, 1 mandat:


Helge Nielsen
medl. Økonomiudvalg, medl. Udvalget for teknik og miljø


 


O: Dansk Folkeparti, 1 mandat:


Ejner Hviid
medl. Det Sociale udvalg


 


V: Venstre, 7 mandater:


Erling Bonnesen, Borgmester
fmd. Økonomiudvalg


Marie Kallehauge
fmd. Det Sociale udvalg


Finn Bojel
medl. Økonomiudvalg, medl. Udvalget for undervisning og kultur


Jette Pløger
medl. Udvalget for undervisning og kultur


Bo Pedersen
medl. Udvalget for teknik og miljø


Henning Spangsberg
medl. Det Sociale udvalg


Erik Boman
fmd. Udvalget for teknik og miljø, medl. Udvalget for undervisning og kultur


 


Valgforbund: A+T (socialistisk liste), C+V


Konstituering: Bred konstituering


 


Tilbage til hovedsiden om Broby Kommune