Broerne åbner igen

Storebæltsbroen og de to Lillebæltsbroer er nu blevet åbnet for bilisterne igen. Svendborgsundbroen og Langelandsbroen vil blive åbnet for bilister klokken 23.

Personale fra Hjemmeværnet har hjulpet politiet med at sikre afspærringer og trafikregulering i forbindelse med de mange brolukninger omkring Fyn. 

På Sydfyn, Langeland og Tåsinger er der blevet indsat en pansret mandskabsvogn fra Hjemmeværnet som hjælp til at kunne hjælpe ambulanceberedskabet, oplyser Fyns Politi.

Region Syddanmarks sundhedsberedskab har desuden sikret, at det er muligt at få læge- og ambulance hjælp på de øer, der i øjeblikket er afskåret fra fastlandet.

Også Beredskabsstyrelsen , de kommunale fynske beredskaber, Vejdirektoratet, DSB, Banedanmark deltager i opgaven med at håndtere stormen Gorms hærgen på Fyn og øerne.