Broløb påvirker biltrafik på Storebælt

A/S Storebælt oplyser i en pressemeddelses, at Broløbet på lørdag den 28. maj mellem klokken 16 og 19 kommer til at påvirke biltrafikken på broen.

-

A/S Storebælt oplyser i en pressemeddelses, at Broløbet på lørdag den 28. maj mellem klokken 16 og 19 kommer til at påvirke biltrafikken på broen.  

Broen vil være åben for biltrafik mod både Sjælland og Fyn før, under og efter løbet. Men løbet kræver en trafikomlægning, og derfor  lukkes broens to sydlige spor  for trafik, mens de 6.300 løbere passerer.  

Trafikomlægningen vil påvirke bilkørslen over broen mellem klokken 04 og 22. I dette tidsrum må turen over Storebælt forventes at tage 10-15 miutter længere end normalt.