Brotakster sættes ikke ned

Brotaksterne over Storebælt går kun opad, ikke ned. Det slår trafikministeren fast i en række svar til de fynske folketingspolitikere Ebbe Kalnæs (CD) og Mariann Fischer Boel (V).

Trafikministeren vil ikke pille ved Storebæltsbroen.

Brotaksterne over Storebælt går kun opad, ikke ned. Det slår trafikministeren fast i en række svar til de fynske folketingspolitikere Ebbe Kalnæs (CD) og Mariann Fischer Boel (V).


Trafikminister Jakob Buksti var blandt andet blev bedt om at svare på, om man kunne sætte taksterne for personbiler ned til 150 kr. per tur. Nej lyder svaret, det ville koste 520 millioner kroner årligt i mistede indtægter. Sammen med øgede udgifter til færgeoverfarterne over Kattegat og ved Spodsbjerg-Tårs, ville det forlænge tilbagebetaglingen af broen fra 30 til godt 68 år.


Ministeren slår også fast, at taksterne også fremover skal prisreguleres. Det vil sige stige med omkring 2,5 procent årligt.