Brug fartbøder til cykelstier

Borgmesteren i Søndersø foreslår Trafikministeren, at de 3-4 millioner kroner, staten årligt får ind på fartbøder skal bruges til cykelstier.

-

Borgmesteren i Søndersø foreslår Trafikministeren, at de 3-4 millioner kroner, staten årligt får ind på fartbøder skal bruges til cykelstier.


Erik Hansen (S) har sendt et åbent brev til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg. Heri foreslår han, at alle indkomne fartbøder samles i en pulje, som udloddes til amter og kommuner én gang årligt.


Pengene skal bruges til cykelstier eller til andre tiltag for øget trafiksikkerhed for de svageste trafikanter.


Rene pengemaskiner


Anledningen til borgmesterens brev er, at han tit møder folk, der kalder hastighedsovervågningen for \"rene pengemaskiner\".


\"Hvis pengene gik til et godt formål som forbedret trafiksikkerhed, ville lovovertræderne måske have større forståelse for, at de skal af med penge\", siger Erik Hansen.


Cykelforhold er for dårlige


Samtidig kan borgmesteren i Søndersø se, at forholdene for cyklisterne er under al kritik.


\"De færreste steder er der cykelstier, og afstribningerne på de øvrige veje levner i mange tilfælde kun 10-20 cm. kørebane til cyklisterne\", siger Erik Hansen.


\"Det er indlysende, at ingen kan føle sig tryg som cyklist eller ved at sende sine børn ud i den stærke trafik under disse forhold\", siger han.


Kommunernes opgave


Erik Hansen erkender, at det er amterne og kommunernes opgave i forvejen at sikre trafikken. Men han siger, at de for øjeblikket har meget svært ved at klare den opgave på grund af dårlig økonomi.


Søndersø Kommune har afsat 700.000 kroner ekstra til trafiksikkerhed i år. \"Men det forslår jo som en skrædder i helvede, når vi har 300 kilometer kommunale veje\", siger Erik Hansen.


Derfor vil millionerne fra fartbøderne være kærkomne i kommune-kasserne.