BSE-mistanke mod fynsk ko

En besætning på Fyn er nu sat under offentligt tilsyn efter en prøve fra en ko har vist en positiv reaktion for BSE.

-

En besætning på Fyn er nu sat under offentligt tilsyn efter en prøve fra en ko har vist en positiv reaktion for BSE.

Det meddeler Fødevaredirektoratet torsdag. Prøverne skal nu undersøges nærmere og et foreløbigt resultat ventes den 12. november.

Chancen for at koen virkeligt har BSE er dog lille. Ud af af de cirka 230 tilfælde hvor man har påvist BSE i den første prøve, er der kun fire tilfælde, hvor man ved den efterfølgende nærmere undersøgelse har konstateret BSE.

Derudover har der været fem tilfælde af BSE blandt selvdøde og syge køer.

Problematisk prøve

Grunden til at så mange køer får konstateret BSE, selvom de ikke har det, er den måde man tager prøverne på.

\"Selv små afvigelser viser sig fordi metoden til rutinemæssigt at undersøge slagtedyr er så følsom. Det er vi lidt trætte af, men det er jo endnu værre for de gård-ejere, der mister penge, fordi de ikke kan få slagtet deres dyr\", siger Henrik Kreiner, der er dyrlæge i Fødevaredirektoratet.

Fødevaredirektoratet har dog i de sidste par måneder samarbejdet med Steins Laboratorium, der har ansvaret for at undersøge dyrene, for at finde ud af om der findes en bedre måde til at undersøge BSE på.