I det fynske folks tjeneste

Byggeri af sygehuse koster dyrt i bureaukrati

Omfattende bureaukrati i forbindelse med byggeri af tre sygehuse koster Region Syddanmark dyrt.

Region Syddanmark er lige nu i gang med sygehusbyggerier i både Kolding, Aabenraa og Odense.

For hvert af de tre byggerier skal regionen igennem tre eller fire ansøgningsprocesser. Og hver eneste af processerne kræver nye indberetninger.

Den omfattende afrapportering til forskellige myndigheder koster.

Region syddanmark anslår, at man allerede nu har brugt 10 millioner kroner på ekstra bureaukrati udover det, som man alligevel ville have brugt på at styre byggeprocessen.

Og det er vel at mærke kun det, der er brugt indtil videre.

Region Syddanmark forventer at bruge 35 millioner kroner på ekstra bureaukrati.

Region Syddanmark har fået tilsagn om i alt 8.5 milliarder kroner til sygehusbyggerier.

Og det er et helt specifikt krav, at byggerierne ikke overskrider budgettet med så meget som en krone.

Det vil altså sige, at de 35 millioner kroner som regionen bruger på papirarbejde, betyder 35 millioner kroner mindre til byggeri.

Formanden for Region Syddanmark ærgrer sig:

- Vi kunne have fået mere velfærd for de penge, siger Carl Holst.

Der er lige nu 8 medarbejdere i regionshuset i Vejle, som beskæftiger sig med byggeriet af et nyt OUH og ombygning af sygehusene i Kolding og Aabenraa.

En stor del af deres arbejdstid går med at tilfredsstille dokumentationskravet fra øvre instanser.

I Danmark bliver der over de kommende år bygget sygehuse for i alt 40 milliarder kroner, heraf kommer 25 milliarder kroner fra staten.

Hvert eneste byggeprojekt bliver nøje overvåget af op imod 10 forskellige instanser: