Byrådet skal diskutere tvangsfjernelser

Odense Byråd skal nu diskutere kommunens håndtering af tvangsfjernelsessager. Enhedslistens Per Berga Rasmussen mener, at kommunens praksis er med til at forkludre sagerne til skade for de tvangsfjernede børn.

-

Odense Byråd skal nu diskutere kommunens håndtering af tvangsfjernelsessager. Enhedslistens Per Berga Rasmussen mener, at kommunens praksis er med til at forkludre sagerne til skade for de tvangsfjernede børn.


To gange inden for et år har Odense Kommune måtte ændre holdning i sager om tvangsfjernede børn. Først var der sagen om Maria, der trods en tvangsfjernelse, alligevel fik lov at komme hjem til sin mor i sidste omgang.


Og i sagen om den fem-årige Camilla måtte kommunen også ændre holdning, og tillade at Camilla kom i pleje hos sin moster.


Forvaltningsproblem
\"Der er selvfølgelig mange faktorer, der gør at disse to sager er endt som de er. Men jeg tror, at  forvaltningstrukturen i Odense har været medvirkende til en uheldig sagsbehandling\", siger Per Berga Rasmussen(Ø).


I følge Per Berga Rasmussen har Odense Kommune i modsætning til mange andre kommuner delt løsningen af sociale problemer op mellem to forvaltninger. Børn- og Ungeforvaltningen tager sig af tvangsfjernelsessager, mens hele familieindsatsen ligger i Social- og Kulturforvaltningen.


\"Det betyder tilsyneladende, at kommunen har svært ved at lave en helhedsorienteret indsats, som den ellers skal i følge lovgivningen\", siger Per Berga Rasmussen.


Telefontilsyn
Samtidig sætter Per Berga Rasmussen spørgsmålstegn ved, om kommunens opfølgning på anbringelsessager er god nok. I følge enhedslistens byrådsmedlem har kommunen blandt andet lavet tilsyn med børn i anbringelse via telefonen.


Odense Byråd skal diskutere tvangsfjernelsespolitikken på byrådsmødet onsdag i næste uge.