Byvandring om fremtiden

Lørdag d. 13. oktober kan borgerne i Assens komme på en byvandring, der ser på byens fremtid efter at byrådet har vedtaget en række forandringer af velkendte bygninger og institutioner.

-

Lørdag d. 13. oktober kan borgerne i Assens komme på en byvandring, der ser på byens fremtid efter at byrådet har vedtaget en række forandringer af velkendte bygninger og institutioner.


Turen starter kl. 13 ved sygehuset, Odensevej, som er lukket og fremover skal indrettes til plejehjem og private klinikker.


Desuden besøges følgende steder:  • Tobaksgården, hvor en selvejende institution vil indrette et kulturhus, som ventes at modtage omkring 92.000 mennesker årligt.
  • Familien Plums Trælade. Den nuværende fabrik på stedet skal flyttes ud af bymidten. Derfor er der planer om at bruge Nordeuropas største trælade til boliger, atelier og bibliotek.
  • Byskolen skal lukkes om få år og planlægges ombygget til boliger.
  • Rådhuset bliver lukket, når det ny ved havnen er færdigt.
  • Ved marinaen skal der bygges et større feriehotel.

Tre rundvisere står for turen. En arkitekt, som kan redegøre for fremtidens Assens udfra et arkitektonisk synspunkt. En ejendomsmægler, som kan fortælle om forandringernes betydning for byen som bosted. Og endelig byrådsmedlem, Søren Kappendrup, Venstre, som vil fortælle om byrådets mening med planerne.