Carl Holst er favorit - igen

Carl Holst er endnu engang favorit til endnu engang at sætte sig i formandsstolen i Region Syddanmar. Men det bliver formentligt ikke uden kamp.

For både i rød lejr og i blå lejr er der bejlere til formandsposten.

Socialdemokraterne pønser på at fravriste Venstre formandsposten, og de stiller endnu engang med Poul-Erik Svendsen. Forud for valget har Socialdemokraterne indgået et valgforbund med SF og Enhedslisten. De tre partier vil givetvis ikke kunne rødt flertal alene (ved valget i 2009 havde de tre partier 18 mandater til sammen (12 S, 6 SF). Poul-Erik Svendsen må derfor formentligt kigge mod højre, hvis han skal forsøge at tælle til de magiske 21 mandater.

Kampen om formandsposten kommer også fra de borgerlige rækker. Lasse Krull fra Det Konservative Folkeparti har meddelt, at han også går efter formandsposten.

Forud for valget har Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om valgforbund. Modsat det forudgående valg har Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre valgt at stå uden for aftalen. I stedet har de to partier dannet deres eget valgforbund.

Ifølge Lasse Krull har de valgt den model for at skabe mere synlighed på partiets politik - og ikke mindst - for at synliggøre overfor vælgerne at de agter at være en seriøs kandidat til formandsposten.

Det Konservative Folkeparti vil dog få brug for flere partiers opbakning, hvis de skal gøre sig forhåbning om formandsposten, og partiet vil ikke afvise, at en formandspost eventuelt kan komme i hus med et rødt flertal i ryggen. Omvendt vil Det Konservative Folkeparti heller ikke afvise, at de kan ende med at bakke Venstre op.

Og dermed kan det meget vel - endnu engang - blive Carl Holst, der også efter valget skal lede regionsrådet i Region Syddanmark.