I det fynske folks tjeneste

Carl Holst kan alligevel tage orlov med fuld løn

Der er intet til hinder for, at regionsformand Carl Holst tager på orlov. Det fremgår af et svar fra Velfærdsministeriet mandag.

Carl Holst får alligevel tre måneders orlov - med fuld løn i hele perioden.

I svaret fremgår desuden, at Carl Holst kan tage sin fulde løn med sig i sin orlovsperiode.

Enhedslistens Line Barfoed stillede 5. december et § 91-spørgsmål til velfærdsminister Karen Jespersen, hvor hun spørger, om ministeren mener, at folkevalgte skal have ret til barselsorlov - og om hun vil forsøge at få ændret lovgivningen på området.

Nu har Karen Jespersen så svaret, at lokalpolitikere skal have samme muligheder som andre. Samtidig svares at:

"Et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd modtager efter gældende regler vederlag i 3 måneder, selv om vedkommende ikke varetager sit hverv".

Og i svaret fremgår ligeledes:

"I den konkrete sag fra Region Syddanmark er spørgsmålet, om formanden for regionsrådet kan tage på en længere rejse med sin familie, og om den fungerende formand kan få vederlag i funktionsperioden. Det er mit ministeriums opfattelse, at lokalpolitikere allerede i dag giver de nødvendige frihedsgrader i arbejdstilrettelæggelsen. Reglerne er således ikke til hinder for virkeliggørelsen af regionsformandens planer":

Det vil sige, at Carl Holst alligevel kan afholde den tre måneder planlagte orlov med sin fulde løn på 165.876 kroner.

Det er 141.276 kroner mere, end almindelige lønmodtagere får, når de går på orlov. Taksten er her 60 % af dagpengesatsen - altså 24.000 kroner. 

Enhedslisten er ikke tilfredse med det svar og vil nu gå nærmere ind i sagen.