Carsten Hansen

-

-


Navn: Carsten HansenParti: SocialdemokraterneBopæl: Vibekevej 25, 5250 Odense SVOpstillingskreds: Odense Syd 3. kredsTillidsposter: Medlem af Folketinget siden marts 1998. BoligordførerAntal stemmer FV2001: 2.773Kontakt: scaha@ft.dk Personlig hjemmeside: www.carsten-hansen.dk


Video

Carsten Hansen`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
En erfaren politiker med begge ben på jorden der kender vilkårene på arbejdsmarkedet igennem mange år som håndværker/varmemester og har vist at kunne skabe resultater som mit parti`s ordfører på uddannelsesområdet og nu ordfører på bolig med et vågent øje på det fynske område og de sager der naturligt følger af et stort netværk på Fyn.
En stemme på Carsten Hansen, er en stærk Fynsk Socialdemokratisk stemme i folketinget, der arbejder aktivt for arbejde, velfærd, udannelse og omsorg til alle, med sikkerhed for investering i vores fælles fremtid.

Nøgleord.
· Sammen om fremtiden
· Væk med blokpolitikken

Hvad er dine fynske mærkesager?

 • Odense som regionshovedstad i region syd.
 • Vi skal have mere gang i den fynske beskæftigelse her og nu - ikke lade stå til.
 • Mere tid i ældreplejen - ikke mere bureaukrati og stregkoder.
 • Ingen egenbetaling på efteruddannelse.
 • Uddannelses garanti til alle unge - også på erhvervsuddannelserne 
  Omgående investering på 2 mia. kr. i mere forskning og uddannelse - ikke fuske med flere fonde 
 • Nedsættelse af betaling for børnepasning til max 1000 kr. pr. måned - ikke flere takststigninger 
 • Rent drikkevand og frisk luft som mål i miljøpolitikken - og ikke hensynet til landmændene.
 • Sikre god sygehusbehandling for alle - ikke kun de forsikrede.
  Ordentlige bøger og dygtige lærere til eleverne - ikke flere nedskæringer.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ikke besvaret endnu

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ikke besvaret endnu

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Ikke besvaret endnu

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Når der flyttes rundt på milliardbeløb, uden at kende konsekvensen for dem der skal løse opgaven, eller for borgeren, er det at spille hasard med det eksisterende velfærds samfund, der er bygget op i generationer, det er for mig helt uacceptabelt.

Regeringens strukturreform vil føre til mere privatisering udlicitering og forringet service i de fynske kommuner og samtidig en mærkbare forringelser på miljøområdet, der mangler ifølge mine begreber også en overordnet strategi for regional udvikling og en arbejdsmarkedspolitik der skaber job.
Fyn og især Odense, blev den helt store taber i det politiske magtspil om den kommunale struktur. Målet må en kommunal struktur, der økonomisk, fagligt og administrativt kan løfte de offentlige velfærdsopgaver med borgeren i centrum.

Jeg vil arbejde for disse ændringer:

 • Odense som det naturlige midtpunkt og som regionshovedstad i region syd.
 • Vigtige samfundsopgaver, skal løftes på Fyn og i den kommende region - ikke af staten.
 • Et helt og sammenhængende arbejdsmarked der ar statsligt styret og regionalt tilpasset og ikke opsplittet på 100 Kommuner.
 • Miljøet skal naturligt forankres i de kommende regioner. - Mange, selv større kommuner, vil slet ikke kunne yde den nødvendige indsats.
 • Private firmaer skal ikke overtage dele af den sociale sektor eller sundhedssektoren.
 • Regional erhvervs udvikling og lokal forskning skal kunne varetages af de kommende regioner.
 • Udannelse skal være et naturligt arbejdsområde for de kommende regioner med garanti for uddannelse og befordring til alle unge.
 • Trafikopgaven skal selvfølgelig forankres i den kommende region og ikke i busselskaber, mellem de nye kommuner - alle ved selv hvor galt det gik i hovedstadsområdet - hvorfor gå tilbage til en fuser. ?