I det fynske folks tjeneste

Carsten Hansen kan ikke redegøre for sit ministerium

Landdistriktminister Carsten Hansen kan ikke forklare, hvad han er minister for.

Venstres Eva Kjer Hansen har spurgt Carsten Hansen, der er minister for By, Bolig og Landdistrikter, hvad han forstår ved 'landdistrikter'. Men det har ministeren svært ved at præcisere.

I et svar til Eva Kjer Hansen skriver han ifølge eb.dk at:

- Begrebet "landdistrikter" kan defineres på forskellige måder, bl.a. på baggrund af befolkning og bebyggelse. Der eksisterer således ikke én fast, statslig definition af begrebet, eksempelvise til brug for afgrænsning af ansøgningsberettigede projekter til landdistriktspuljen eller lignende.

- En egentlig definition af begrebet kan indebære fordele og ulemper. Men det er vigtigt, at der er en fælles forståelse af, hvad der nærmere ligger i begrebet "landdistrikter", så indsatsen for landdistrikterne kan målrettes. Dette er således noget, som ministeriet vil være opmærksomme på i det videre arbejde.

Den definition er Eva Kjer Hansen dog ikke tilfreds med.

- Jeg bliver smæk-forvirret. Det er lidt noget volapyk, han siger. Det får mig til at sige, at han jo ikke aner, hvad han er minister for, siger Eva Kjer Hansen til eb.dk