Casper Andersen

-

-


Navn: Casper AndersenParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Clausens Alle 2, st. 5250 Odense SVOpstillingskreds: Odense Øst 1. kredsTillidsposter: Medlem af KU Odense, Medlem af KS OdenseAntal stemmer FV2001:Kontakt: casper@eunivers.dkHjemmeside: www.c-dur.dk

Video
Casper Andersen`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Vælgerne skal stemme på mig, hvis de vil have nyt blod ind i Folketinget. Jeg tilhører en ny generation af politikere, der gør tingene på en lidt anderledes måde. Jeg ser med friske øjne på, hvordan vi skal løse de forskellige problemer. En del af min hverdag er kreativ problemløsning, hvor jeg vender tingene på hovedet for at finde en bedre og mere effektive måder at gøre tingene på. Jeg har en anderledes praktisk tilgang, som gør, at jeg bidrager med nytænkning. Hvorfor de samtidig skal stemme på Konservative, er der 10 grunde til:

1) Der skal være plads til at være forskellige som mennesker
2) Den personlige frihed er fundamental - frihed under ansvar
3) Tolerance skal sikre gensidig respekt for menneskers forskellighed
4) Vi har et socialt ansvar for at passe på de svage og syge
5) Uafhængige domstole og lighed for loven skal sikre retssikkerheden
6) Fri og fair konkurrence er et vigtigt middel til fornyelse og fremskridt
7) Alle har ret til uddannelse - det er en investering i fremtiden
8) Fremskridt skal ske for at bevare og i respekt for vores rødder
9) Pengene har det bedst i borgernes lommer 
10)  Løsning på internationale problemer er også i Danmarks interesse

Hvad er dine fynske mærkesager?
Det er blevet populært at gøre sig til talsmand for lavere brotakster over Storebælt. Jeg vil hellere bruge et beløb svarende til de foreslåede nedsættelser af den nuværende brotakst på tiltag, der er direkte erhvervsfremmende. Det kunne være:

1. At etablere en fynsk Innovationstænketank m. midler til forskellige tiltag
2. At samle de fynske erhvervskræfter i et erhvervsråd for hele Fyn.

I mine øjne er det vigtigt, at vi bruger vores kræfter på at markere Fyn i verden - som en helhed. På turistområdet arbejder Fyntour i forvejen på at synliggøre Fyn overfor al verdens turister. På erhvervsområdet bør der være et lignende tiltag, hvor de lokale interesser tilsidesættes for at lave en fælles, målrettet indsats, der kommer alle til gode. 

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?

Vi skal blive bedre til det, som vi allerede er gode til. Fyn har nogle kompetenceklynger indenfor bl.a. gartneri. Der er grobund for at udvikle nye produkter, nye teknikker m.m., hvis vi fokuserer på det, som vi allerede er gode til. Samtidig skal de største virksomheder på Fyn opfordres til at etablere nogle "iværksætter-reder", hvor de stiller lokaler og ekspertise til rådighed for iværksættere, der gerne vil starte egen virksomhed. Modellen er kendt fra Danfoss, hvor flere succeser i form af nye produkter allerede har set dagens lys.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Den bedste måde at integrere indvandrere og flygtninge på er at give dem et arbejde, hvor de er sammen med andre danskere. Den daglige gang på en arbejdsplads giver en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være dansk og bo i Danmark. Det kan de ikke lære på skolebænken. Desuden vil de også hurtigere lære at tale dansk, når det er nødvendigt for at udføre sit arbejde - for at blive en naturlig del af sin arbejdsplads.

Fagforeningerne skal i langt højere grad være medspillere i stedet for modspillere. De skal acceptere en form for indslusningsløn, gerne med en indbygget lavere mindsteløn på udvalgte områder, så kommunerne har en chance for at leve op til deres forpligtelse om at ansætte flere med anden etnisk baggrund. Hvis indvandrere og flygtninge har udsigt til at få et arbejde, er der ingen grund til at isolere sig blandt andre ligesindede i f.eks. Vollsmose.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Antallet af og retten til at opdrætte svin bør afhænge af, om den enkelte svinefarm generer sine naboer med uacceptable lugtgener. Desuden skal landmandens tilladelse til at have svin være afhængig af, om svinefarmen overholder de miljømæssige krav. Reglerne for landbruget bør sidestilles med industri, hvor antallet af svinefarme skal reguleres gennem fornuftige lovmæssige krav. Vi skal respektere hinanden - så der er plads til alle: Landmænd, svin og fynboer.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Modstanderne forventer, at der bliver færre offentlig ansatte. Jeg tror, at det går den modsatte vej, så der om få år vil være flere kommunalt ansatte på Fyn, end der er i dag. Oprettelsen af kommunale sundhedscentre og en mere direkte service overfor borgerne vil give flere ansatte. For fynboerne vil det ikke få nogen konsekvenser, og de vil i hverdagen ikke mærke de store forskelle. Med tiden forventer jeg, at det offentlige serviceniveau vil stige, når kompetencerne samles i færre kommuner. Kommunalreformen er første skridt i en længere proces, hvor det offentlige bliver mere fleksibelt og bedre til at servicere borgerne. Stille og roligt vil kommunerne hæve niveauet af deres nuværende ydelser, og resultatet vil først vise sig over tid.