CD indkalder til samråd om gartneri-erhvervet

CDs fynsk-valgte folketingsmedlem Ebbe Kalnæs indkalder nu tre ministre i samråd om krisen i gartneri-erhvervet.

Tre ministre skal svare på spørgsmål fra Kalnæs

CDs fynsk-folketingsmedlem Ebbe Kalnæs indkalder nu tre ministre i samråd om krisen i gartneri-erhvervet.

Ebbe Kalnæs(CD) vil bede Finansministeren, Miljø- og energiministeren og Fødevareministeren svare på, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe de danske gartnere i kampen mod konkurrencen fra især Holland.

De danske væksthusgartnere, hvoraf halvdelen hører hjemme på Fyn, har alvorlige økonomiske problemer på grund af stigende priser på naturgas. I 2000 har erhvervet fået en ekstraregning på 53 mio. kr, hvilket svarer til en stigning i omkostningerne på 55 procent. Det forringer de danske gartneres mulighed for at konkurrere, og for flere gartnere truer konkursen.

Prisen på naturgas er i Danmark afhængig af prisen på olie, og det er årsagen til at gartnerne er kommet i klemme.

Regeringen har tidligere sagt, at den vil komme gartnerne til undsætning, men indtil videre er intet sket.

Ebbe Kalnæs vil nu spørge de tre ministre, om de vil sørge for at erhvervet fremover får mulighed for at konkurrere med deres kolleger i udlandet.