Center for naturmedicin til Fyn

Fyn bliver hjemsted for et nyt internationalt forskningscenter for udvikling af plantemedicin. Centret skal finansieres for offentlige og private midler og vil stå færdig om fem år.

Stigende interesse for plantemedicin

Fyn bliver formentlig hjemsted for et nyt internationalt forskningscenter for udvikling af plantemedicin. Centret skal finansieres for offentlige og private midler og vil stå færdig om fem år.

Den endelig beslutning om placeringen på Fyn er endnu ikke truffet, men erhvervsminister Pia Gjellerup(S) har fremlagt fremskredne planer i forbindelse med offentliggørelsen af den jysk-fynske erhvervsredegørelse.

Fyn har halvdelen af landets erhvervsgartnere og et udviklet
forskningsmiljø omkring jordbrug. Bag initiativet til PlanteMedicinCenter Fyn står Jordbrugsforskningscenteret i Årslev, Dansk Erhvervsgartner forening, Syddansk Universitet og en lang række fynske virksomheder.

"Plantecenteret vil give et tiltrængt skub til gartneribranchen på Fyn. Det vil skabe basis for at afprøve nye afgrøder og mulighed for at udvikle nye nicher til et stort erhverv på Fyn", siger koordinatoren på projektet, Palle Møldrup fra Fyns Erhvervsråd.

Centeret skal forske i planters helbredende egenskaber og i plantebaseret kosttilskud. I dag ofrer medicinalindustrien formuer på at udvikle syntetiske medicinprodukter. Plantecenteret opgave bliver at forske i alternativer, som f.eks gulerødders cancerhæmmende virkning eller den sårhelende plante Rød Solhat.

Centeret kommer til at koste 16 millioner kroner, og vil først stå helt færdig om fem år. Centret vil formentlig blive placeret sammen med Jordforskningsinstittet i Årslev.