Centrale lynforhandlinger om pædagog-løn

Uenighederne mellem Odense Kommune og pædagogerne på byens institutioner er gået i hårdknude. De centrale organisationer er indkaldt til forhandlinger på mandag i et sidste forsøg på at afværge en konflikt.

-

Uenighederne mellem Odense Kommune og pædagogerne på byens institutioner er gået i hårdknude. De centrale organisationer er indkaldt til forhandlinger på mandag i et sidste forsøg på at afværge en konflikt.


Uenighed om \"Ny løn\"
Forrige fredag brød lønforhandlingerne mellem BUPL-Fyn og Odense Kommune sammen. Parterne kan ikke blive enige om fortolkningen af det nye lønsystem \"Ny løn\".


I følge BUPL formanden på Fyn, Lisbeth Schmidt Jespersen vil Odense Kommune bruge Ny løn til at forringe pædagogernes arbejds- og lønforhold.


\"Pædagogerne på byens 144 institutioner er vrede og frustrerede over kommunens fortolkning af lønsystemet. Vi forhandler løn med tilbagevirkende kraft for halvandet år, og mine medlemmer vil ikke finde sig i forringelser, \" siger Lisbeth Schmidt Jespersen.


Centrale parter indkaldt
I Odense Kommune har forhandlingsdelegationen også erkendt sagens alvor, og nu er både Kommunernes Landsforening og BUPLs centrale repræsentanter indkaldt til nye forhandlnger mandag d. 27. august.


Ifølge aftalen mellem BUPL og KL skal tvistesystemets 2. fase træde i kraft 3 uger efter et lokalt sammenbrud, men begge parter i Odense har på grund af sagens alvor bedt om en fremrykning af de centrale forhandlinger.


Konflikt truer
Hvis parterne ikke kommer overens på mandag kan uenighederne munde ud i en konflikt, der vil ramme samtlige institutioner i Odense.


\"Vi har ingen konfliktret ifølge vores aftale med KL. Men jeg forudser at frustrationerne vi bryde ud i lys lue hos medlemmerne, hvis ikke vi snart kan fremvise nogen resultater, \"siger BUPL formanden.