Chaufførblokader forsinker posten tirsdag

Breve og pakker forventes at hobe sig op på grund af chaufførblokader.

Chaufførers blokade af vigtige trafikale knudepunkter kommer til at forsinke breve og pakker mellem landsdelene og til og fra udlandet,
oplyser Post Danmark.

Post Danmark ændrer procedurer, så længe blokaderne varer.

Postcentrene øst for Storebælt modtager kun pakker og letgods fra afsendere i øst til modtagere i øst (postnumrene 1000 - 4999), mens postcentrene kun modtager pakker og letgods fra og til modtagere i vest (postnumrene 5000-9999).

Posthusene modtager fortsat pakker, der skal krydse Storebælt på vej til modtageren, men pakkerne sendes først videre til deres bestemmelsessted, når blokaderne ophører, understreger Post Danmark.