Combus-konkurs kan lamme Fyns busser

Næsten al bustrafik på Fyn risikerer at blive lammet, hvis det statslige busselskab Combus går konkurs. Regeringen afviser at garantere busdriften i tilfælde af en konkurs. Fyns Amt tager situationen med knusende ro.

Regeringen vil ikke garantere busdriften

Næsten al bustrafik på Fyn risikerer at blive lammet, hvis det statslige busselskab Combus går konkurs. Regeringen afviser at garantere busdriften i tilfælde af en konkurs. Fyns Amt tager situationen med knusende ro.

Fyns Amt er det amt i landet, der er mest afhængig af busselskabet Combus. Combus står for hele 97 procent af busdriften på Fyn. I andre amter sidder Combus på mellem 0 og 57 procent af busdriften.

Kort før jul tegnede amtet en ny 6-årig aftale med Combus til 135 mio. kr. Aftalen betyder blandt andet at Combus også overtager busdriften på Ærø.

Combus økonomi er elendig, og en konkurs har længe truet det statslige selskab. I øjeblikket forsøger staten at sælge selskabet. Det engelske busselskab Arriva har været inde i billedet som køber af Combus A/S, men en salgsaftale lader vente på sig. Imens vokser risikoen for en konkurs.

Hvis Combus går konkurs, kan det betyde, at alle selskabets busruter indstilles. I følge Børsen, så afviser trafikminister Jacob Buksti(S) at garantere selskabets drift i tilfælde af en konkurs. Dermed bliver det op til konkursboet og boets kreditorer at sikre fortsat busdrift.

På Fyn er der dog langt fra optræk til panik trods den truende konkurs. Amtet vurderer at Combus betydning er så stor, at staten vil blive tvunget til at gribe ind i tilfælde af en konkurs.

"Vi sidder og tager det helt roligt. Vi tror ikke på at Combus vil indstille driften. Det vil ramme en tredjedel af al kollektiv trafik i Danmark, og det kan staten eller regeringen ikke sidde overhørig", siger Carsten Abild(V), formand for Teknik- og miljøudvalget i Fyns Amt.

Amtet har derfor heller ikke udarbejdet nogen nødplaner i tilfælde af et driftsstop hos Combus.

"Hvis driften stopper, vil det svare til den værst tænkelige snestorm. Så har vi en helt ny situation, og det må vi så forholde os til", lyder det fra Carsten Abild.