Computere for millioner

Odense Kommune står overfor at købe computere for knap 30 millioner kroner til skolernes 3. klasser. Når indkøbsrunden er overstået om tre år har kommuneskolerne en computer for hver seks elever.

-

Odense Kommune står overfor at købe computere for knap 30 millioner kroner til skolernes 3. klasser. Når indkøbsrunden er overstået om tre år har kommuneskolerne en computer for hver seks elever.

Halvdelen af pengene kommer fra staten på betingelse af at kommunen dobler op. Det besluttede Odense Kommunes Børne- og Ungeudvalg at gøre tirsdag.

Indkøbene sker frem til 2008 og nedbringer antallet af børn pr. computer fra ni til seks børn.

Fra 2008 må kommunen så selv finde ud af at financiere løbende udskiftning og opdatering af computerne for at følge med udviklingen. Det anslår kommunen kommer til at koste knap fem millioner kroner om året. I første omgang har kommunen afsat 3,7 millioner kroner til 2008, oplyser rådmand Søren Thorsager (Soc.dem.)