I det fynske folks tjeneste

Corona: Der er fortsat gang i den på byggepladserne

Almindelig tilstedeværelse på arbejdsplads ikke omfattet af påbud.

00:24

Byggepladserne på Fyn summer stadig af aktivitet. De er ikke omfattet af restriktionerne mod corona.

Mens Danmark lukker ned på områder, hvor der er mange mennesker samlet, forsøger regeringen fortsat at holde gang i hjulene på store dele af det private arbejdsmarked.

Det gælder blandt andet på landets byggepladser.

Her har branchen på baggrund af de restrikltioner, der allerede gælder udarbejdet vejledninger, landets entreprenører bør rette sig efter.

Onsdag klokken 10 blev der så indført forsamlingsforbud på offentlige steder for forsamlinger på mere end 10 personer, både indendørs og udendørs.

Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne.

Om forsamlingspåbuddet

  • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
     
  • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.
     
  • Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Statsministeren opfordrer dog til, at forbuddet også efterleves privat, så Dansk Byggeri opfordrer fortsat medlemmerne til at samles så få som muligt, for eksempel ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel.  
 
For at undgå smitte anbefaler sundhedsmyndighederne generelt, at man begrænser den fysiske kontakt, holder 2 meters afstand og undgår så vidt muligt at samle mere end 10 personer på samme sted, fx i skurvogne mv.  

De generelle regler om at nyse eller hoste i ærmet og vask og og brug af håndsprit gælder også.

Desuden anbefales det, at flest muligt arbejder hjemmefra, hvor det er muligt.

Allerede i sidste uge indførte eksempelvis øens største entreprenør Hans Jørgensen & Søn og Guldfeldt at spise på skift, lukke kantinen i hovedsædet og holde to meters afstand til kollegaer.

Reglerne skal overholdes

Fra sit hjem på Thurø er Claus Larsen, koncernchef i Guldfeldt Nielsen og Hans Jørgensen & Søn, opmærksom på, om reglerne overholdes.

- Vi har ingen byggepladser, hvor der går 10 mand samlet. De er fordelt på et relativt stort område. Hvis ikke ledelsen på de byggepladser, som vi kører på, respekterer reglerne om afstand, så er vi nødt til at påtale det. Og hvis de ikke respekterer, at der skal være afstand, så må de forlade byggepladsen, siger Claus Larsen.

På spørgsmålet om, hvorvidt de har sendt nogen hjem, der ikke overholdt reglerne, lyder svaret fra koncernchefen:

- nej, ikke endnu.  

Tømrer og tillidsrepræsentant i Guldfeldt Nielsen, Tina Hieronymus, oplever god opbakning til reglerne fra sine kollegaer:

- Vi holder to meters afstand overalt på byggepladsen, også i skurvognene, hvor vi holder forskudte pauser og sidder på hveranden stol. Man spritter af og opholder sig ikke sammen i grupper. Det kommer helt naturligt. Folk har respekt for hinanden og holder den nødvendige afstand, så vi kan holde os sunde og raske, siger Tina Hieronymus

Koncernen har 360 timelønnede og funktionærer.

03:58

Hvorfor må der arbejde mere end 10 persone rpå en byggeplads? Det spørger en fynbo om, og TV 2/ Fyn giver svar.

Luk video

Spørgsmål fra læserne

Hvordan kan det være, at man ikke må samles mere end 10 personer, når man godt må være 50 på arbejdspladsen i otte timer hver dag?