Corona-kompensation: Hjælp på vej til fynske gartnere

Erhvervsminister Simon Kollerup mener, at der kan gives erstatning for tab på blomster, der rådner.

Der er nu udsigt til, at landets blomstergartnere kan få erstatning for de tab, de får på blomster som ikke kan sælges på grund af corona-krisen.

Et svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) bløder op for fortolkningen af, at det kun er tab forbundet med snævert definerede faste omkostninger - eksempelvis husleje, el, varme og vand - som der kan ydes omsætningserstatning for.

Svaret er givet til Torsten Schack Pedersen (V), der oprindelig havde spurgt ministeren, om faste udgifter også kan indeholde ekstraordinære nedskrivninger på sæsonbestemte varer.

Det har ministeren svaret nej til.

Han er bange for, at virksomheder kan benytte lejligheden til at svindle.

- Usunde virksomheder, som er brændt inde med sæsonbestemte varelagre, der er svære at komme af med, kan udnytte situationen til at foretage en nedskrivning og få fuld kompensation herfor. Erhvervsstyrelsen kan ikke kontrollere nedskrivningerne efterfølgende, skriver ministeren. 

Reglerne for kompensation

Derimod åbner Simon Kollerup op for, at man kan sammenligne blomster med andre let fordærvelige fødevarer, og at varelagre med blomster dermed kan kaldes faste omkostninger.

-  Jeg er enig i at opgørelsen af faste omkostninger kan omfatte varelagre af letfordærvelige varer. Ved let fordærvelige varer forstås i denne sammenhæng varer med meget begrænset holdbarhed og som er kendetegnet ved, at de er værdiløse, når udløbsdatoen er overskredet. Det vil være varer, der har en udløbsdato på under 1 måned mellem produktionsdatoen og udløbsdatoen og kan fx være blomster, mejeriprodukter, ferskt kød og lignende produkter, skriver Simon Kollerup.

Sekretaiatschef Torben Lippert fra Dansk Gartneri er positiv overfor Simon Kollerups åbning.

- Vi stod til ikke rigtigt at kunne bruge ordningen, og i forvejen kan vi ikke rigtigt anvende kompensationsordningen, fordi vi ikke kan sende vores ansatte hjem. Ingen kommer igennem krisen uden tab, men det her er et skridt i den rigtige retning, siger Torben Lippert.

Blandt andre tidligere energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har presset på for at finde en løsning for gartnerne.

- Det, vi har set indtil nu, er ikke godt nok. Derfor presser jeg på for, at der også skal ydes en hjælp til de fynske gartnerier, sagde han til TV 2/Fyn den 23. marts.

(Opdateres..)