Corona-konsekvens: Sparekasse sparer millioner på mødekontoen

Middelfart Sparekasse holder stimen af overskud på over 100 millioner kroner trods corona og nedlukning.

2020 vil for altid blive husket som året, hvor corona-pandemien satte sit tydelige præg over hele verden.

Men i Middelfart Sparekasse lander man igen i år et overskud på over 100 millioner kroner.

Årets overskud på 115 millioner kroner er hverken bedre eller dårligere, end banken forventede, inden coronaen satte dagsordenen.

Engangsindtægter

Regnskabet er dog tilgodeset med en engangsindtægt på et mindre tocifret ikke oplyst millionbeløb i forbindelse med salget af forsikringsformidleren NEXT Forsikring - et selskab, som Middelfart Sparekasse var medejer af.

Selv om der ikke er meget godt at sige om corona, så har den faktisk sparet sparekassen penge på mødekontoen.

 -   Normalt holder vi op mod 150 arrangementer for vores kunder i årets løb. Selv om vi flyttede mange aktiviteter til webinarer, så er udgiften ikke den samme som til fysiske møder. Samtidig har vi kørt til færre møder, brugt mindre papir osv. Vores administrationsomkostninger er faldet med over 10 millioner kroner i 2020, siger sparekassedirektør Martin Baltser.

 - Både vi og kunderne har fået et lynkursus i, at nogle ting fint kan klares over telefon, mail eller video i stedet for et fysisk møde. Så jeg tror, vi vil se nogle varige forandringer i vores adfærd, spår Martin Baltser.

Negative renter

Han forventer, at nogle af udgifterne vil vende tilbage, når aktiviteten i samfundet formentlig normaliseres i løbet af 2021.

Corona-epidemien har dog forstærket sparekassens vigende udlån, faldende renteindtægter og stigende indlån - altså at kunderne sætter flere penge i banken.

I 2020 faldt sparekassens udlån med næsten tre procent og renteindtægterne med 3,8 procent. Samtidig er sparekassens indlån steget med næsten 10 procent.

- Derfor har vi besluttet at også privatkunder – i et vist omfang – skal betale negative indlånsrenter. Forretningsmæssigt er det ikke længere holdbart at fortsætte med at friholde kunderne for negative renter. De har været vores virkelighed siden 2015, og med et indlånsoverskud på fire milliarder kroner, er indlån blevet en stor udgift for os, siger Martin Baltser.

Mens renteindtægterne er faldende, så er gebyr- og provisionsindtægterne på niveau med 2019.  

- I 2019 havde vi en historisk konverteringsbølge, der påvirkede indtægterne. I 2020 så vi den grundlæggende ”motor” i Sparekassen i arbejde. I takt med at vi løbende får flere kunder, stiger vores indtægter på bolig-, investerings- og pensionsområdet. Det giver en stabil indtægt, der danner et solidt grundlag for sparekassen i årene fremover, siger Martin Baltser.

Sparekassen har hensat 20 millioner kroner til eventuelle tab på coronaen. Men de faktiske nedskrivninger var lavere i 2020 end i 2019.

 - Hjælpepakkerne har effektivt holdt hånden under samfundsøkonomien, og de er også en del af forklaringen på vores faldende udlån. Nu er det spændende at se, hvor godt vi som samfund kommer gennem denne – forhåbentlig – sidste del af krisen, siger Martin Baltser.

 Egenkapitalen har nu passeret 1,5 milliarder kroner.

Med forbehold for hvordan coronapandemien udvikler sig i løbet af 2021, forventer Martin Baltser, at resultatet før skat på  100-125 mio. kroner.

Ny bestyrelsesformand

Middelfart Sparekasses bestyrelsesformand Allan Buch stopper i øvrigt efter 10 år på posten.

 Vedtægterne foreskriver, at man ikke kan sidde i bestyrelsen i mere end 12 år, og derfor kan Allan Buch ikke genopstille, når hans valgperiode udløber i foråret 2022.

Allan Buch overlader nu formandsposten til Flemming B. Nielsen i Middelfart Sparekasse
Allan Buch overlader nu formandsposten til Flemming B. Nielsen i Middelfart Sparekasse

Ny bestyrelsesformand bliver Flemming B. Nielsen, der har været medlem af bestyrelsen siden august 2019.

Han har en fortid som direktør i både Sparekassen Fyn og Vestjysk Bank og er formand for bestyrelsen i færøske Betri Bank og arbejder som forretningschef i datacentralen BEC.