Nu strammes skruen: Fynboerne er forberedte på forbud

Regeringen og Folketinget lægger nu op til en alvorlig stramning af det lovforslag, man vedtog den 12. marts i kampen mod smittespredning af corona.

Et nyt lovforslag, som kan bemyndige politiet til at skrue bissen på over for befolkningen i kampen for at begrænse smitten med corona, er på vej gennem Folketinget.

quote Vi har ikke prøvet det her før, så vi har ikke noget at sammenligne med. Men hvis det er det, der skal til, så er det sådan, vi gør det

Cecilie Bjørn, radiograf, OUH

For eksempel kan strandturen komme i fare, og vejen er banet for, at politiet kan få lov til at forbyde mere end tre mennesker forsamlet. Det kan betyde, at det bliver forbudt at opholde sig i blandt andet Kongens Have, hvis myndighederne skønner det nødvendigt.

Men fynboerne er klar, hvis regeringen tager et sådan initiativ.

- Hvis det er nået dertil, hvor man er nødt til at gøre det på et senere tidspunkt, så er det jo fordi, alvoren er der. Så må man bare lære at leve med det, siger freelancer Frederik Kulmbach, der selv lige har nydt en gåtur i Munke Mose i Odense.

Politiet kan give forbud

quote Det ville da først og fremmest være ærgerligt, fordi der er mange, der har deres vante ture nede ved mosen. Men hvis det er sådan, det bliver, så må det være sådan

Frederik Kulmbach, freelancer

Lovforslaget giver mulighed for, at sundheds- og ældreministeren efter forhandling med justitsministeren skal kunne fastsætte regler om, at politiet kan nedlægge midlertidigt forbud mod ophold på bestemte steder, hvor der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte og de nuværende restriktioner ikke er nok.

I lovforslaget står der:

Det omfatter bl.a. offentlige parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne og forretninger og indkøbscentre i åbningstiden.

Et forbud vil derimod ikke omfatte almindelig færden på det pågældende sted. Det vil fortsat være lovligt eksempelvis at gå henover en plads eller igennem en park, som er omfattet af opholdsforbuddet.  

Forbud mod ophold

Det vil således ikke i medfør af bestemmelsen være muligt at forbyde adgang til eksempelvis Kongens Have eller Rådhuspladsen i København eller Universitetsparken i Aarhus, ligesom bestemmelsen ikke vil give adgang til at fastsætte restriktioner for, hvor mange personer der må befinde sig på en gågade ad gangen. Politiet vil derimod under visse betingelser kunne nedlægge et forbud mod ophold sådanne steder, hedder det.

Den gældende lov giver allerede nu mulighed for at fastsætte restriktioner for offentlige institutioner herunder Folkekirken. Nu udvides mulighederne til private samlingssteder.

Og et af de steder, hvor mange mennesker forsamles, er i Munke Mose i Odense. Her har fynboerne dog fuld forståelse for, at der på et tidspunkt kan komme forbud mod ophold.

- Vi har ikke prøvet det her før, så vi har ikke noget at sammenligne med. Men hvis det er det, der skal til, så er det sådan, vi gør det, mener Cecilie Bjørn, der lige har gået en tur med barnevognen gennem parken i Odense.

- Det ville da først og fremmest være ærgerligt, fordi der er mange, der har deres vante ture nede ved mosen. Men hvis det er sådan, det bliver, så må det være sådan, siger Frederik Kulmbach.

Golfturen i fare

Mange golfklubber har lyttet til Folketingets henstillinger om ikke at forsamles, men der spilles fortsat golf på et antal baner.

Men med den nye stramning vil der eksempelvis kunne fastsættes regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for brug af forlystelsesparkers udendørsarealer, campingpladser, golfbaner med videre.

Lovforslaget udvider desuden muligheden for ”om nødvendigt at kunne omfatte udendørs idrætsanlæg, legepladser og lignende faciliteter, der frembyder smittefare.” Det skal ses i sammenhæng med, at foråret og sommeren nærmer sig, og at flere færdes ude.

Bøder for at overtræde forbuddet mod at forsamles ti eller flere personer hæves til 2.500 kroner.

Store bøder

Små virksomheder, der ikke overholder lukkekravene, får indledningsvis en bøde på 10.000 kroner. Sker det tre gange, hæves bøden til 30.000 kroner.

Virksomheder med mere end 50 ansatte får bøder fra 40.000 og op til 150.000 kroner, hvis man vender det døve øre til.

Med den foreslåede ændring vil det ikke længere være et krav, at forbuddet kun kan rettes mod ”større” forsamlinger.

Der vil der som den nedre grænse kunne fastsættes regler om forbud mod, at tre personer eller flere befinder sig på samme sted.

Det gælder dog ikke i private boliger eller hvis tre medlemmer eller flere af samme husstand eller pårørende befinder sig på samme sted.

Studerende i kollegieboliger med fælles køkken- og/eller badefaciliteter og lignende boligfællesskaber vil også være undtaget.