Corona-mistrivsel: 600 millioner kroner afsat til trivsel hos elever og studerende

Et bredt flertal i Folketinget har afsat 600 millioner kroner til bedre trivsel for elever og studerende. Der har været stor mistrivsel efter corona-nedlukningen.

Den lange corona-nedlukning har medført et faldende fagligt niveau og dårlig trivsel hos folkeskoleelever og studerende. 

Derfor er et bredt flertal i Folketinget torsdag blevet enige om at afsætte 600 millioner kroner til bedre trivsel gennem en række indsatser frem mod sommeren 2021.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. 

Fagligt løft mod afsluttende prøver

Millionbeløbet skal både bruges på elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

390 millioner kroner afsættes til at give et fagligt løft til især de elever, der til sommer skal aflsutte enten folkeskolen eller sætte en studenterhue på hovedet, ligesom de skal hjælpe elever med særlige behov.

quote Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister

Dertil kommer 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne, hvor undervisningen i særligt de praktiske fag har været vanskelig gennem en computerskærm under nedlukningen.

Den enkelte skole og institution skal selv vurdere, hvordan pengene bedst bruges.

Corona-mistrivsel skal afhjælpes

Udover hjælpen til det faglige løft, afsættes der 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Med virtuel undervisning og manglende socialt samvær, er det et vigtigt område at få bekæmpet.

44 millioner målrettes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) som skal hjælpe elever, der er i mistrivsel eller i risiko for det. 

- Vi har som samfund et ansvar for at give vores unge mennesker de bedste forudsætninger for at fortsætte deres uddannelse og komme videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi skal samtidigt sikre, at mistrivslen ikke slår rod. Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid, siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen. 

Der afsættes også en ramme til klubberne på 15 millioner kroner. 

Der er endnu mange detaljer, der ikke er på plads i den politiske aftale.