Courage bevilling godkendt

Et flertal i Odense byråd bevilligede onsdag eftermiddag 2,4 mio. kr til en fortsættelse af det omstridte Courage projekt. Projektet skifter nu navn til "Heldagsskolen på Blangstedgård".

Byrådet bevilgede onsdag 2,4 mio. kr

Et flertal i Odense byråd bevilligede onsdag eftermiddag 2,4 mio. kr til en fortsættelse af det omstridte Courage projekt. Projektet skifter nu navn til "Heldagsskolen på Blangstedgård".

10 nydanskere vil fortsat kunne blive behandlet for hver 30.000 kr pr. måned. Onsdag vedtog et flertal i Odense Byråd at frigive en bevilling på 2,4 mio. kr, så Courage projektet kan fortsætte i 2001. Navnet Courage sender dog forkerte signaler, så fremover hedder det kontroversielle projekt "Heldagsskolen på Blangstedgård".

Projektet henvender sig til unge, der er så belastede, at de ikke kan hjælpes via kommunens øvrige projekter. Courage blev etableret i marts 1999, og et af formålene er at forhindre unge indvandrere mellem 14 og 18 år i at komme i kontakt med de hårde kriminelle bander i Odense.

Børne- og Ungeforvaltningen har fået udarbejdet en evaluering over de første små to år med projektet, og i følge kommunen kan investeringen i Heldagsskolen på Blangstedgård godt betale sig.

Men Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti stemte imod bevillingen. De tre partier mener, at projektet er alt dyrt i forhold til udbyttet.

Bevilligen var dog på forhånd sikret, da et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og De Konservative allerede havde godkendt bevillingen i Børne- og Ungeudvalget og økonomiudvalget.

Projektet skal til fornyet politisk behandling til oktober.