Courageprojekt forsvares af socialdemokratiet

Jesper Kinch-Jensen (A) fra Børn- og ungeudvalget i Odense forsvarer det omstridte courage-projekt.

Alternativerne er meget dyrere

Jesper Kinch-Jensen (A) fra Børn- og ungeudvalget i Odense forsvarer det omstridte Courage-projekt.

Projektet bruges overfor de absolut mest besværlige indvandrerunge i Odense. Men nu er der blevet politisk diskussion om hvorvidt man vil poste flere penge i de unge via en tillægsbevilling.

Det koster cirka 30.000 kroner om måneden for hver dreng på Courage-projektet.

Alternativerne kan være for eksempel tvangsfjernelse elller døgnpleje af de besværlige unge. Men en plads på en af amtets institutioner koster mellem 45.000 og 70.000 kroner om måneden.

Derfor mener Jesper Kinch-Jensen at det er ganske fornuftigt at ofre penge på projektet.

Lige i øjeblikket er der tre unge drenge på Courage.