Cykler indtager Sydfyn

Cykelløbet \"Danmark Rundt\" enkeltstart afvikles fredag aften på Sydfyn. Det kommer til at sætte sit præg på trafikforholdene i Faaborg og Svendborg fra fredag middag.

-

Cykelløbet \"Danmark Rundt\" enkeltstart afvikles fredag aften på Sydfyn. Det kommer til at sætte sit præg på trafikforholdene i Faaborg og Svendborg fra fredag middag.

I Svendborg er det især ved havnen, Rutebilstationen, Banegården, Jessens Mole og Toldbodvej bliver løbets tilstedeværelse at mærke.

Omkørsler, lukning af veje med ud- og indkørsel til ruten, afspærring af parkeringspladser samt omlægninger af bus- og rutebilruter kommer på tale forskellige steder i tidsrummet fra kl. 12 til ca. kl. 21.

Ændringer i Faaborg 
Cykelløbet vil medføre en del vejsprærringer og omlægninger af buskørslen.  

Fra klokken 11.00 vil følgende veje være spærret for almindelig trafik: Kirkegyden - Brahesvej - Bjergevej - Højbolund - Dalkildegaards Allé - Odensevej, rute 43, - Johan Rantzaus Vej - Assensvej (delvis) - Nyborgvej (delvis) - Vængegyden.  

Sundvejen bliver spærret for gennemkørsel.   Spærringerne ophæves gradvis fra omkring klokken 12.30.  

Der etableres omkørsel: Rute 43 fra Odense: Sollerupvej - Knagelbjerg - Reventlowsvej - Nyborgvej - Svanningehuse - Grøftebjergvej - Sundbjergvej - Smedebakken - Prices Havevej - Kalekovej - Diernæsvej. Omkørslen er skiltet i begge retninger.  

Følgende ruter reguleres af Politihjemmeværnet: Rute 329 fra Assens: Assensvej fra Millinge til rundkørslen ved Johan Rantzaus Vej. Der mulighed for omkørsel over Horne. Frakørsel ved Hornegyden.  

Rute 8 fra Nyborg mod Bøjden: Nyborgvej fra rundkørslen ved Odensevej til rundkørslen ved Assensvej.   Faaborg Nærtrafik nødt til at aflyse flg. busture: Rute 383, tur 2 Svanninge Skole - Haastrup - Trafikcentret afg. kl. 12:00. Rute 384, tur 9 Trafikcentret - Svanninge - Trafikcentret  afg. kl. 11:40. Rute 384, tur 11 køres, men turen starter 15 minutter senere end angivet i køreplanen - d.v.s. med afg. fra Trafikcentret kl. 12:46 i stedet for kl. 12:31.  

FynBus kører de sædvanlige ruter, bortset fra ruterne 920 og 930, der ikke kan benytte Johan Rantzaus Vej, men kører ad Kildetoften og Assensvej.   Der standses ikke ved stoppestederne på cykelruten.