Dagcenteret i Aunslev overlever

Dagcenteret i Aunslev ved Nyborg - der var i fare for at blive lukket - overlever. Det står klart efter at forligspartierne omkring budgettet i Nyborg Kommune nu har gennemgået de omkring 50 høringssvar, der er kommet ind.

-

Dagcenteret i Aunslev ved Nyborg - der var i fare for at blive lukket - overlever. Det står klart efter at forligspartierne omkring budgettet i Nyborg Kommune nu har gennemgået de omkring 50 høringssvar, der er kommet ind.

Udover dagcenteret i Aunslev bliver besparelsen på 600.000 kroner på Nyborg Museum også gennemgået igen og falder sandsynligvis bort.

Men de planlagte besparelser på daginstitutionsområdet bliver gennemført - til trods for massive protester fra forældre. Der skal spares 4,2 procent på institutionsområdet.

En af de nye tiltag i forliget er dog oprettelsen af en pendlerbørnehave.

\"Vi lægger vægt på, at Nyborg er en attraktiv bosætningskommune. Derfor ønsker forligspartierne at få udarbejdet et konkret forslag til en pendlerbørnehave i en af de eksisterende daginstitutioner\", lyder det i en pressemeddelelse på de tre forligspartier Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Det er meningen at den nye pendlerbørnehave skal have udvidede åbningstider i forhold til andre daginstitutioner og pendlere skal have fortrinsret til pladserne.

Nu skal spareforslaget sendes ud i høring i de berørte området. Høringsfristen er den 15. august.