Daginstitutionsledere advarer politikere

Daginstitutionslederne i Odense Kommune kræver nu, at politikerne i Odense tager det fulde ansvar for de kommende besparelser på byens daginstitutioner. De 40 ledere frygter, at det bliver op til institutionerne og brugerbestyrelserne at få de reducerede budgetter til at hænge sammen.

-

Daginstitutionslederne i Odense Kommune kræver nu, at politikerne i Odense tager det fulde ansvar for de kommende besparelser på byens daginstitutioner. De 40 ledere frygter, at det bliver op til institutionerne og brugerbestyrelserne at få de reducerede budgetter til at hænge sammen.

De 40 daginstitutionsledere har sendt et åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer i Odense. I brevet giver lederne udtryk for stor bekymring over, hvem der skal administrerer de nedskæringer som ventes at ramme institutionerne.

Ansvaret for madordningerne
Hvis politikerne som forventet bevilger færre penge til børnepasning, så forventer daginstitutionslederne, at politikerne beslutter, hvor besparelserne skal ramme.

\"At foreslå en halvering af budgettet til aflønning af køkkenpersonale, med en fortsat forventning om at der serveres sunde og grønne måltider til vuggestuebørnene, lægger et stort ansvar over på brugerbestyrelsen og lederen. Prioriteringen af, om der overhovedet skal gives mad eller madordningen skal fortsætte i den enkelte institution, kommer til at hvile på brugerbestyrelsens skuldre. Denne prioritering er, efter vores opfattelse, kun relevant forpolitikerne\", skriver daginstitutionslederne blandt andet.

Daginstitutionslederne opfordrer blandt andet politikerne til at indrette åbningstider efter de bevilligede budgetter.