I det fynske folks tjeneste

Daloon får Årets Rasmus 2008

Erhvervsprisen Årets Rasmus går i år til fødevareproducenten Daloon, der får prisen, fordi virksomheden "resolut, konsekvent og vedholdende har formået at dreje sig rundt, lægge en ny kurs og succesfuldt føre den ud i livet".

I en tid, hvor flere og flere danske virksomheder som konsekvens af et stadigt mere presset marked henlægger produktionen til lavtlønslande, kræver det mod at fastholde produktionen på dansk jord og i stedet vise overblik, omstillingsparathed og ikke mindst tålmodighed. Og netop derfor er Daloon blevet belønnet med Årets Rasmus 2008, der uddeles af Erhvervsklub Fyn.
 
I 2003 oplevede Daloon for første gang i virksomhedens historie et stort underskud. Stigende produktionsomkostninger og et fald i omsætningen krævede en øjeblikkelig reaktion fra ledelsen, der prompte iværksatte et vidtspændende turn around.

Efter tre års hårdt arbejde kunne Daloon i 2007 fremlægge årsregnskabet for 2006, der ikke bare igen viste sorte tal på bundlinjen. Virksomheden havde ligeledes haft en bemærkelsesværdig resultatfremgang på 47 mio. kr. i forhold til året før. 
 
Med en centraliseret produktion og en investering på 50 mio. kr. i ny teknologi står Daloon i dag stærkere end nogensinde. Det fynske familieforetagende er igen på rette kurs og klædt godt på til yderligere vækst og fremgang i de kommende år. Bag det succesfulde turn around står adm. direktør Hemming Van, der glæder sig over prisen:
 
- Det har været en lang og sej proces at genskabe Daloons rentabilitet. Vi har mødt mange udfordringer undervejs, og er naturligvis glade og beærede over, at det hårde slid nu belønnes, siger Hemming Van, der i 1989 overtog ledelsen af Daloon.

Indførelsen af ny teknologi forløb bestemt ikke uden vanskeligheder. Det nye produktionsanlæg var ikke færdigt, da det blev leveret, og der måtte foretages en lang række ændringer og justeringer. Hertil kom den store udfordring at oplære medarbejderne i det nye avancerede og højteknologiske system samtidig med, at de skulle vænne sig til den nye 24 timers drift fordelt på tre skiftehold. Samarbejdsklimaet led under frustrationerne og for at komme problemerne til livs, iværksatte Daloon en omfattende intern proces, hvor fokus og vedholdenhed i produktionsledelsen gradvist fik vidensnivauet blandt medarbejderne op på højt niveau.
 
- Det kræver mange kræfter at gennemføre en så vidtfavnende proces - ikke mindst af vores medarbejdere, der gennem hele forløbet har været både vedholdende og evnet at arbejde sig ud af problemerne. Derfor er prisen i høj grad også deres fortjeneste, slutter Hemming Van.