Daloon fik nyt underskud

Fødevarevirksomheden Daloon A/S i Nyborg noterede et underskud i 2013 på knap 3,2 millioner kroner men ser lys forude.

2013 blev endnu et vanskeligt år for Daloon, som oplevede stagnation eller fald i salget på grund af den generelle krise og voksende konkurrence.

Omsætningen faldt fra knap 270 millioner kroner i 2012 til godt 241 millioner i 2013.

Underskuddet på knap 3,2 millioner er dog en lille bedring i forhold til 2012, da underskuddet var på knap 3,7 millioner kroner.

Især konkurrencen fra lavtlønslande som Kina, Vietnam og Indien har gjort ondt på det seneste.

Lys forude

Daloon venter dog bedring fremover.

Dels er man ved at introducere en række nye produkter både herhjemme og i udlandet, som ventes at trække den rette vej.

Dels satser virksomheden massivt på det tyske marked, som er i fremgang.

Hertil kommer, at virksomheden i 2014 vil mærke den fulde effekt af en gældsomlægning, der blev gennemført i 2013.

- Til trods for at markedsvilkårene næppe bliver mærkbart bedre i 2014 forventer vi dog et markant bedre og positivt resultat, siger direktør Hemming Van.