I det fynske folks tjeneste

Danmarks 12. havørnepar yngler på Langeland

Et eller andet sted på Langeland har et havørnepar slået sig ned for at yngle. Det er kun det andet par på Fyn. Dansk Ornitologisk Forening holder ynglestedet hemmeligt for ikke at forstyrre parret.

-

Et eller andet sted på Langeland har et havørnepar slået sig ned for at yngle. Det er kun det andet par på Fyn. Dansk Ornitologisk Forening holder ynglestedet hemmeligt for ikke at forstyrre parret.

En ornitolog spottede i marts den ene ørn komme flyvende med redemateriale. Det var over Henninge Nor syd for Rudkøbing. Siden er begge havørne blevet set flere steder. Blandt andet har man set dem fange fisk i Lindelse Nor.

Ørneparret er to ældre fugle, og det øger chancerne for, at der kommer unger på vingerne. Noget, der er behov for, fordi dødeligheden blandt unge ørne er stor. Hvis bestanden skal holdes, kræver det, at et havørnepar får tyve unger i løbet af deres 20-årige lange liv.

Endnu ved man ikke, hvor fuglene kommer fra. Eventuelle ringmærker er ikke blevet aflæst, fordi man ikke vil forstyrre havørneparret, mens de ruger på to - tre æg.

I dag yngler 12 par havørne i Danmark. Men kun to på Fyn. Et par blev åbenbart trætte af det danske - de er nu rykket 19 km syd for grænsen.