Danmarks-historie: Langelands Kommune

Sydlangelænderne skrev onsdag Danmarks-historie. Det er den første kommune-sammenlægning i Danmark siden kommunalreformen i 1970.  

Første kommune-sammenlægning siden 1970

Sydlangelænderne skrev onsdag Danmarkshistorie. Det er den første kommune-sammenlægning i Danmark siden kommunalreformen i 1970, når der ses bort fra de fem bornholmske kommuner, der har slået sig sammen til en regions-kommune.

1.730 sydlangelændere stemte for en kommunesammenlægning

965 stemte imod.

Det betyder, at der var 765 flere FOR en sammenlægning end imod.

I procent stemte 65 ja, mens 35 stemte nej.

Et markant skred i forhold til sidste folkeafstemning, hvor der i Sydlangeland Kommune var et beskedent nej-flertal på 85 stemmer.

Stemmeprocenten var 80 procent, og det er en høj afstemnings-deltagelse.

Fordelingen mellem ja- og nej-stemmer fordelt på kommunens fire afstemningssteder ser således ud med det nordligste først og det sydligste sidst:

Lindelse: 378 ja 158 nej

Humble: 677 ja 324 nej

Tryggelev: 373 ja 186 nej

Bagenkop: 302 ja 297 nej

Ganske som ventet var det det sydligste afstemningssted, Bagenkop, hvor modstanden var størst - og det var netop vælgerne i Bagenkop, der ved valget i 2000 med overvældende nej-flertal væltede alle bestræbelser på et forenet Langeland. Men denne gang var modstanden altså forgæves