Dansk Byggeri klandrer kommuner

Dansk Byggeri Fyn kritiserer Middelfart og Kerteminde Kommuner, der bevarer den såkaldte dækningsafgift uændret.

Middelfart og Kerteminde Kommuner er ene om at bevare dækningsafgiften uændret, mens resten af de fynske kommuner enten har afskaffet den eller gradvist er ved at gøre det.

Dansk Byggeri Fyn mener, at pengene kunne bruges bedre til at skabe vækst og arbejdspladser ude i virksomhederne.

I 2012 opkrævede de fynske kommuner i alt 125 millioner kroner. På landsplan koster afgiften virksomhederne 2,7 milliarder kroner.

Se oversigt over kommunernes dækningsafgift

Analyse af kommunernes dækningsafgift her