Dansk Folkeparti: Flygtninge sulter

Politikerne i Faaborg vil give ekstraordinær hjælp til 17 kvoteflygtninge fra Iran. Den nye starthjælp til flygtningene rækker ikke og nogle af flygtningefamilierne trues direkte af sult. Dansk Folkepartis medlem af Faaborg Byråd vil nu henvende sig til sit parti på Chrisitiansborg for at få hævet ydelsen.

-

Politikerne i Faaborg vil give ekstraordinær hjælp til 17 kvoteflygtninge fra Iran. Den nye starthjælp til flygtningene rækker ikke og nogle af flygtningefamilierne trues direkte af sult. Dansk Folkepartis medlem af Faaborg Byråd vil nu henvende sig til sit parti på Chrisitiansborg for at få hævet ydelsen.

Bjarne B. Tychsen fra Dansk Folkeparti er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Faaborg Kommune. Tirsdag havde han og resten af udvalget besøg af 17 kvoteflygtninge fra Iran. De 17 flygtninge ville gøre politikerne opmærksom på, at de har svært ved at få den særlige startydelse til at række.

De 17 iranere har ikke selv valgt Danmark som deres kommende hjemland. De kom til Faaborg som  kvoteflygtninge via FN for 2½ måned siden og bor nu forskellige steder i kommunen.

De sulter
Regeringens seneste nedskæringer på flygtningeområdet betyder, at kvoteflygtningene i dag må leve for det der svarer til en halv kontanthjælp. Det betyder at familier med op til seks børn må leve for omkring 5000 kr.

\"Mange af dem sulter. De dør ikke af sult - det gør man ikke i Danmark, men de har meget svært ved at købe mad til hele familien for de få penge de har\", lyder det fra Bjarne Tychsen(DF).

Social- og Sundhedsudvalget har i første omgang besluttet at give kvoteflygtningene ret til at benytte bybusserne i Faaborg kvit og frit. Derudover vil politikerne uddele fødevarer til de familier der har færrest penge og samtidig bliver foreninger og virksomheder i lokalområdet opfordret til at hjælpe de 17 iranere.

Skriver til folketinget
\"Der er ingen tvivl om at de har for få penge. I denne sag har folketinget strammet for meget, og jeg har taget kontakt til mit parti i folketinget for at få hævet startydelsen til kvoteflygtningene\", siger udvalgsformanden fra Dansk Folkeparti.

Social- og Sundhedsudvalget har også samlet sendt en henvendelse til Folketinget for at gøre opmærksom på kvoteflygtningenes dårlige økonomi.