Dårlig hygiejne i forbindelse med is

Fødevareregion Fyn har undersøgt den hygiejniske kvalitet af softice og is til gammeldags isvafler - 10% af virksomhederne har fået påbud om at forbedre hygiejnen.

-

Fødevareregion Fyn har undersøgt den hygiejniske kvalitet af softice og is til gammeldags isvafler - 10% af virksomhederne har fået påbud om at forbedre hygiejnen.   

I juni og juli måned er der udtaget prøver hos 70 fynske detail-handlere med salg af gammeldags isvafler og softice. 

I alt er der udtaget 106 prøver fordelt på 40 prøver softice og 66 prøver is.
Prøverne er undersøgt mikrobiologisk for en række hygiejnebakterier og sygdomsfremkaldende bakterier.

Undersøgelsens resultater viser, at 10% af virksomhederne havde problemer med hygiejnen ved fremstilling af softice og gammeldags isvafler.

Bedre hygiejne, tak
De virksomheder, der har problemer med hygiejnen, har fået påbud om straks at revidere deres procedurer for fremstilling af softice og gammeldags isvafler, så det sikres, at den hygiejniske kvalitet er i orden.

Som opfølgning udtages ekstraordinære prøver for at virksomhederne kan dokumentere, at de reviderede procedurer giver softice og gammeldags isvafler en tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.  

Hyppig rengøring og opmærksomt personale
Forudsætningen for at fremstille softice med tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet er en effektiv og hyppig rengøring af softicemaskinen.

Ved fremstilling af gammeldags is er det vigtigt med en hyppig rengøring af isskeen og udskiftning af det vand, som skeen opbevares i. Desuden skal personalet, der håndterer is og softice, være opmærksomme på at vaske hænder ofte.