Dårligt arbejdsmiljø på Tingkærskolen

Tingkærskolen i Odense har fået et påbud af Arbejdstilsynet om at få undersøgt de sundhedsmæssige forhold på skolen. Lærerne føler sig udsat for sundhedsskadelig stress - blandt andet på grund af vanskelige elever og chikane fra forældrene.

-

Tingkærskolen i Odense har fået et påbud af Arbejdstilsynet om at få undersøgt de sundhedsmæssige forhold på skolen. Lærerne føler sig udsat for sundhedsskadelig stress - blandt andet på grund af vanskelige elever og chikane fra forældrene. Det skriver bladet Folkeskolen.


En uvildig instans skal nu  undersøge arbejdsforholdene på Tingkærskolen i Odense. Efter et besøg på skolen og efter at have bearbejdet spørgeskemaer fra lærerne konstaterer Arbejdstilsynet, at der er mistanke om, at de ansatte på skolen er udsat for sundhedsskadelige stresspåvirkninger.


Urolige elever
Arbejdstilsynets undersøgelser peger på, at der er problemer med samarbejdet mellem lærere og skoleledelse. Samtidig er der i dag langt flere urolige og aggressive elever i klasserne end tidligere, og det resulterer i dårlig trivsel for både lærere og elever på skolen.


Tingkærskolen er delt op i to afdelinger med en skole i Fraugde. En gruppe forældre har arbejdet aktivt for at bevare afdelingen i Fraugde og det har ramt lærerne.


Pres fra forældrene
\"Såvel ledelse som ansatte tilkendegav, at forældrenes arbejde på at bibeholde Fraugde-afdelingen i flere tilfælde havde ført til, at lærerne havde følt sig chikaneret af nogle forældre, \" skriver Arbejdstilsynet.


Undersøgelsen af arbejdsforholdene skal være færdig senest 1. december i år.