Database om gamle Odense udvider

Odensedatabasen, som indeholder oplysninger om folk, der har boet i Odense mellem 1740 til 1921 udvider med oplysninger om bygninger i samme periode.

Udover at Odensedatabasen hele tiden bliver opdateret med nye oplysninger om personer, har den nu fået et ejendomsmodul.

Her kan man slå adresser op og få en række oplysninger om givne ejendomme.

For eksempel er der oplysninger fra gamle brandforsikringer, som også giver oplysninger om ejer, bygningens udseende og hvor meget den var værd.

Udvidelsen markeres med en reception i Historiens Hus i Odense d. 27. november, hvor databasen officielt åbnes.

Mere om Odensedatabasen her