DBU Fyn sætter ind mod vold

Efter en række sager om vold og trusler mod dommere fastlægger DBU Fyn nu en række indsatser, der skal modvirke vold og trusler i fynsk fodbold.

DBU Fyn besluttede tirsdag aften at igangsætte en målrettet indsats mod vold og trusler mod dommere.

- Dommerne spiller en vigtig rolle i at sikre en god afvikling af de mange tusinde kampe, der spilles i DBU Fyns turneringer og stævner hvert år. For at de kan præstere bedst muligt, skal de kunne holde fokus på selve kampen, og det kræver blandt andet, at de kan føle sig trygge ved at dømme, siger DBU Fyns Formand Bjarne Christensen.

De nye tiltag sættes i gang med efterårssæsonens opstart.

FAKTA: Tre sideløbende faser

Indsatsen deles i tre sideløbende faser:

1. Den forebyggende indsats:

DBU Fyns fairplaygruppe skal arbejde med holdningsbearbejdning blandt børnene og deres forældre, så fairplaybegreberne bliver en naturlig del af børnenes fodboldopvækst med forældrene som rollemodeller.

2. Den foregribende indsats

Bliver DBU Fyn bekendt med, at en klub ikke lever op til fairplay-begreberne indkaldes de til møde.

3. Den indgribende indsats

Dette område omhandler sanktioner i form af karantæner og bøder i henhold til konkrete episoder. Nyt er, at såfremt en kamp afbrydes som følge af vold eller trusler, indkaldes klubbens ledelse til et møde på DBU Fyn, hvor de bedes fremlægge en handleplan for, hvordan de vil forhindre lignende episoder fremover.