I det fynske folks tjeneste

De ældre igang med at krydse

Hvis de ældre ikke kan komme til stemmesedlerne, må stemmesedlerne komme til de ældre. Tirsdag mødte valgtilforordnede op på de odensanske plejehjem og i private hjem for at samle stemmer ind fra ældre, der ikke har mulighed for at møde op på valgdagen.

-

Hvis de ældre ikke kan komme til stemmesedlerne, må stemmesedlerne komme til de ældre. Tirsdag mødte valgtilforordnede op på de odensanske plejehjem og i private hjem for at samle stemmer ind fra ældre, der ikke har mulighed for at møde op på valgdagen.

I alt havde 377 odenseanere i eget hjem tilmeldt sig serviceordningen - dertil kommer de ældre på plejehjemmene, for eksempel Lokalcenter Rosengård med 176 beboere.

Ordningen har eksisteret i flere årtier, men i år har interessen været større end ved noget andet folketingsvalg.