De får støtte til forebyggelse

Seks fynske kommuner får støtte fra Socialstyrelsen til at arbejde med tidlig indsats for udsatte børn og unge i projektet, Tidlig indsats - livslang effekt.

Formålet med projektet er at opspore og hjælpe børn og unge, som ikke trives, før deres problemer griber om sig.

Her er en tidlig indsats af afgørende betydning.

De deltagende kommuner skal arbejde med forebyggelse i dagtilbud, med familierne eller i strategiske partnerskaber med Socialstyrelsen, hvor kommunerne skal omlægge og nytænke den tidlige indsats.

Frivillige organisationer bidrager blandt andet med aktiviteter, der er relevante for børn i målgruppen, og i projektet indgår også en styrkelse af samarbejdet mellem frivillig-organisationerne og kommunerne.

I alt 31 kommuner får 280 millioner kroner til arbejdet. De fynske er:

  • Langeland,
  • Svendborg,
  • Faaborg-Midtfyn,
  • Kerteminde,
  • Middelfart
  • Odense.

Mere om Tidlig indsats - livslang effekt