I det fynske folks tjeneste

De skal lære at læse og skrive i virksomhederne

Det er ikke altid, at det sproglige niveau er ens blandt medarbejderne i en virksomhed. Derfor er der afsat syv millioner til at hjælpe læse- og skrivesvage. 

Dårlig kommunikation i en virksomhed kan skyldes læse- og skriveproblemer blandt medarbejderne. Det har fået regeringen til at øremærke syv millioner kroner til at hjælpe ansatte, der har svært ved at læse og skrive.

Det er 3F, der har fået ansvaret for at hjælpe virksomheder med at kommunikere bedre. Det skal ske ved at opsøge virksomhederne, så de bliver opmærksomme på, hvordan de kan støtte ansatte med læse- eller skrivevanskeligheder.

Der er i alt nedsat fire lokale arbejdsgrupper, der har ansvaret for at opsøge virksomhederne. Tiltag som seminarer og infomøder vil hjælpe dem i deres daglige kommunikation, og regionskonsulent Jens Ole Juhler fra 3F Region Syddanmark tror, at tiltaget vil blive godt modtaget blandt virksomhederne.

- Det er i alles interesse, at de ansatte og ledelsen i virksomheden kan forstå hinanden. Det forhindrer misforståelser og problemer. Derfor tror jeg, at virksomhederne vil indgå i en positiv dialog, siger Jens Ole Juhler.