Debatfolder om nyt IKEA-varehus

Fynboerne får nu mulighed for at komme med deres mening om et nyt stort IKEA-varehus i Odense. Fyns Amt og Odense Kommune udsender en debatfolder, der skal fortælle om fordele og ulemper ved et nyt møbelhus på 4 etager mellem Bilka og Rosengårdcentret.

-

Fynboerne får nu mulighed for at komme med deres mening om et nyt stort IKEA-varehus i Odense. Fyns Amt og Odense Kommune udsender en debatfolder, der skal fortælle om fordele og ulemper ved et nyt møbelhus på 4 etager mellem Bilka og Rosengårdcentret.

Debatfolderen er et led i den VVM-redegørelse som Fyns Amt skal gennemføre før IKEA eventuelt får tilladelse til at bygge det nye møbelhus.

IKEA har ansøgt om at bygge et 4-etagers møbelhus på 15.000 kvadratmeter. Oprindeligt var det IKEAs plan at bygge 20.000 kvadratmeter, men da Miljøministeren ikke mente at det var realistisk med så stort et byggeri, blev byggeplanerne reduceret til 15.000 kvadratmeter.


En folder skal informere om konsekvenserne af et nyt møbelhus i Odense

Det nye møbelhus vil få stor indvirkning på både trafikforholdene i området og på hele detailhandlen på Fyn. Derfor er det påkrævet at amtet gennemfører en stor VVM-analyse for at få klarlagt alle konsekvenser af det nye møbelhus.

IKEA regner med at møbelhuset vil tiltrække 850.000 kunder om året, og da hovedparten ankommer i bil, vil trafikken i krydset mellem Ørbækvej og Gørtlervej bliver stærkt belastet. Samtidig vil møbelhuset påvirke butiksstrukturen på hele Fyn, og amtet vil derfor have alle konsekvenser for detailhandlen belyst i VVM-undersøgelsen.

Både Odense Kommune og Fyns Amt har tidligere tilkendegivet, at de bakker op om IKEAs planer.

Hvis IKEA får lov at opføre møbelhuset vil IKEA blive 7 gange større end i dag, og medarbejderstaben vil blive udvidet fra 25 til 90 fuldtidsstillinger. Der skal samtidig laves flere nye parkeringspladser i området.