Defekt affaldsterminal<br> koster nye millioner

Fire&nbsp;et halvt år efter at Odense Universitetshospital måtte lukke et ulovligt forbrændingsanlæg, kan sygehuset stadig ikke behandle hovedparten af&nbsp;sit eget affald. En affaldsterminal til over 20 mio. kr skulle have været i drift ved årskiftet, men terminalen fungerer stadig ikke. Og nu er der nye millionudgifter på vej til anlægget.

-

Fire et halvt år efter at Odense Universitetshospital måtte lukke et ulovligt forbrændingsanlæg, kan sygehuset stadig ikke behandle hovedparten af sit eget affald. En affaldsterminal til over 20 mio. kr skulle have været i drift ved årskiftet, men terminalen fungerer stadig ikke. Og nu er der nye millionudgifter på vej til anlægget.


\"Det er pinligt, at et anlæg til 20 mio. skattekroner stadig ikke fungere. OUH betaler i dyre domme for at få kørt affaldet væk, og jeg kan ikke forstå, at man ikke har fået det til at fungere for længst, " siger amtsrådsmedlem Ib Madsen(S), der har fulgt opbygningen af affaldsterminalen tæt.  


Ulovligt anlæg måtte lukke
17. marts 1997 blev forbrændingsanlægget på Odense Universitetshospital lukket. Det ulovlige anlæg havde i årevis sendt alt for store mængder dioxin ud i atmosfæren. Fyns Amt måtte efterfølgende acceptere en bøde på fire en halv million kroner, fordi amtet ikke havde stoppet de ulovlige udledninger i tide.


Allerede i 1998 bevilgede Fyns Amtsråd 17,6 mio. kr til etablering af en ny affaldsterminal, der skulle sikre at Odense Universitetshospital selv kunne behandle sit affald på den mest miljørigtige og økonomiske måde.


Affaldsterminalen skulle sortere de store og meget forskellige mængder affald fra sygehuset og via en såkaldt autoklave omdanne sygehusaffaldet til uskadeligt industriaffald.


Første ekstra bevilling
Men allerede fra starten var der store problemer med at få millioninvesteringen til at fungere efter hensigten.


To år efter, at Amtsrådet bevilligede de første 17,6 mio. kr, måtte Odense Universitetshospital anmode om en ekstrabevilling på 3,7 mio. kr, da myndighederne krævede yderligere miljøkrav til anlægget. Samtidig blev det pludselig nødvendigt med flere ombygninger på Odense Universitetshospital for at få plads til affaldsterminalen.


Store forsinkelser
Men heller ikke ekstrabevillingen fik affaldsterminalen til at fungere, og den dag i dag må OUH betale flere millioner kroner om året for at komme af med det patologiske affald. I dag er kun 30 procent af affaldsterminalen taget i brug og ingen tør i dag gætte på hvornår affaldsterminalen fungere efter hensigten.  


"Den skulle have været i funktion ved årskiftet 2001, men vi har været ramt af problemer med mekanikken og ventilationen, " siger Niels Mortensen, der er direktør i amtets sygehusforvaltning.


Udviklingsarbejde for miljøet
Hverken han eller formanden for byggeudvalget, Ester Larsen(V), har bedt om en redegørelse for de mange forsinkelser.  


\"Vores afffaldsterminal er et stykke udviklingsarbejde, der skal sørge for, at Fyns Amt bidrager til at udvikle gode miljøløsninger. Selvfølgelig er det ærgeligt, at det bliver dyrere end forventet, og endnu ikke er taget i brug, men det er prisen, når man går ind i et stykke udviklingsarbejde, \" siger Ester Larsen(V), der er formand for byggeudvalget.


Måske erstatningssag
OUH har fået bistand fra flere forskellige firmaer i opbygningen af terminalen. Blandt andet har firmaet Carl Bro bistået med opbygningen af affaldsterminalen.


Og Ester Larsen vil ikke afvise, at det fordyrede og forsinkede affaldsprojekt kan ende med en erstatningssag.


\"Nu skal vi først have anlægget til at fungere, så må vi se om der er grundlag for at bede om erstatning fra de virksomheder, der har hjulpet os, \" siger Ester Larsen.


Men den holdning forstår Ib Madsen ikke.  

"Det handler om skatteydernes penge. Hvis vi ikke kan få skidtet til at fungere, så må vi sende udstyret tilbage til Frankrig, og så investere i et forbrændingsanlæg i stedet for en affaldsterminal. Det skulle vi efter min mening have gjort fra starten, " siger Ib Madsen.  


Autoklaven stank  
Problemerne med affaldsterminalen er både af teknisk og hygiejnisk karakter. Sygehuset kan ikke få vaske- og transport siden til at fungere. Samtidig er der lugtgener med den såkaldte autoklave, der skal omdanne det patologiske affald til almindeligt industriaffald.


Autoklaven blev prøvekørt i februar, men portørernes sikkerhedsrepræsentant fik stoppet autoklaven, da den sendte stank ud over store dele af sygehuset.


Brug for flere millioner
Men problemerne stopper ikke her. Odense Universitetshospital må snart anmode om endnu en tilllægsbevilling på omkring tre mio. kr til anlægget. For at få autoklaven til at fungere er det tilsyneladende nødvendigt at indkapsle den.


Og Amtsrådet vil formentlig være tvunget til at bevilge pengene for at få terminalen til at fungere.


\"Nu må vi se på anmodningen, når løsningsforslagene bliver forelagt sygehusudvalget i næste måned, \" siger Ester Larsen.


Men hvornår OUH kan behandle sit eget affald tør ingen gætte på.  


"Det bliver ikke foreløbig. Der er stadig meget store problemer, så det tør jeg slet ikke give et bud på, " siger Niels Mortensen fra Fyns Amt.