Delte meninger om fynbobandens betydning

De fynske folketingspolitikere er indbyrdes uenige om, hvor stor en rolle den såkaldte fynbobande spiller med hensyn til at fremme fynske interesser på tinge.

Fynboklubben - eller fynbobanden - blev stiftet efter sidste valg i 2005 på foranledning af den konservative Carina Christensen.

Tanken var et tværpolitisk samarbejde for at fremme Fynske sager i stil med den navnkundige jyske "mafia".

Carina Christensen, Erling Bonnesen, Venstre, og Anne Baastrup, SF, mener samarbejdet har haft betydning i flere sager. For eksempel omkring Svendborgbanen og motorvejen.

Socialdemokraten Niels Sindal, der på forhånd var skeptisk, mener ikke fynbobanden har opnået resultater, som de ikke ville have opnået alligevel.