I det fynske folks tjeneste

Delte meninger om fynbobandens betydning

De fynske folketingspolitikere er indbyrdes uenige om, hvor stor en rolle den såkaldte fynbobande spiller med hensyn til at fremme fynske interesser på tinge.

Uenighed om værdien af fynbobanden i Folketinget

Fynboklubben - eller fynbobanden - blev stiftet efter sidste valg i 2005 på foranledning af den konservative Carina Christensen.

Tanken var et tværpolitisk samarbejde for at fremme Fynske sager i stil med den navnkundige jyske "mafia".

Carina Christensen, Erling Bonnesen, Venstre, og Anne Baastrup, SF, mener samarbejdet har haft betydning i flere sager. For eksempel omkring Svendborgbanen og motorvejen.

Socialdemokraten Niels Sindal, der på forhånd var skeptisk, mener ikke fynbobanden har opnået resultater, som de ikke ville have opnået alligevel.