Demokratihøring

-

-

Dit demokrati


Demokrati er mere end blot at sætte sit kryds på valgdagen. Det er også, hvad der sker i beboerforeningen, ældrerådet, fodboldklubben, forældrebestyrelsen og så videre.


24. oktober afholder TV 2/FYN en høring om \"det lille demokrati\" sammen med Syddansk Universitet, Fyens Stiftstidende og Radio Fyn. Her skal vi bruge et panel af ildsjæle, der vil diskutere om medierne er gode nok til at udforske og udvikle nærdemokratiet.


Rekvirer et ansøgningsskema ved at ringe 63 15 12 99 eller hent et her enten i html-format eller som worddokument.


Udgangspunktet er, at både \"det lille demokrati\" og pressen er dybt afhængige af hinanden. For uden samfundsengagement er der ingen nyhedsinteresse - og omvendt.


Bliv klogere


Høringen finder sted onsdag d. 24. oktober på torvet hos Fyens Stiftstidende, men panelet skal bruge tre aftener i alt. Til gengæld har de seks paneldeltagere også mulighed for at blive klogere.


Første punkt på dagsordnen er nemlig en aften på Institut for Journalistik, Syddansk Universitet i Odense. Det er mandag d. 22. oktober fra kl. 17 til 21.30.


Her bliver det valgte panel præsenteret for hinanden samt for høringens formål og form. Dernæst er der oplæg fra Anker Brink Lund fra Institut for Journalistik, der vil sætte pressen og demokratiet i et historisk perspektiv.


Så bliver der serveret lidt føde for maven, før der igen er føde til hovedet. Journalister vil kort fortælle om deres arbejde, inden panelet kan stille spørgsmål. Til sidst udarbejder panelet seks temaspørgsmål til høringens afsluttende debatrunde.


Demokratihøringen


Onsdag d. 24. oktober afholdes selve høringen på torvet hos Fyens Stiftstidende mellem kl. 19 og 22.


Ved høringen deltager - ud over panelet - samfundsinteresserede borgere, branchefolk fra nyhedsmedierne og opinionsdannere fra partier og organisationer.


Der vil først være oplæg fra bl.a. forskere, den ansvarshavende chefredaktør for Weekend Nu, Jacob Andersen og Knud Engel, fynsk ildsjæl, der i flere lokale sager har arbejdet både sammen med og mod pressen.


Efter kaffepause skal panelet holde et oplæg om problemer og perspektiver for nærdemokratiet i pressen. Efterfølgende er der debat mellem panelet, foredragsholdere og salen.


Panelets afslutning


Slutteligt mødes ildsjælepanelet mandag d. 29. oktober kl. 17 på Syddansk Universitet for at lave en skriftlig indstilling, der indeholder overvejelser om forholdet mellem \"det lille demokrati\" og pressen. Indstillingen skal bruges ved en konference i København til november.


Gratis publikumsbilletter kan bestilles hos Fyens Stiftstidende på 66 11 11 11. Ansøgningsskema til panelet kan printes ud her i html-format eller som worddokument. Det kan også rekvireres på tlf. 63 15 12 99. 


Det udfyldte skema kan mailes til mve@fyens.dk eller indsendes til følgende adresse:


Fyens Stiftstidende
Att.: Fynske ildsjæle
Blangstedgårdsvej 2-6
5220 Odense SØ