Demonstranter lænker sig til maskiner: Kæmper mod Baltic Pipe

To byggepladsers arbejde med at lægge den store Baltic Pipe-forbindelse er hindret på grund af demonstranter.

Mandag morgen har en gruppe af demonstranter, der kalder sig Baltic Pipe Nej Tak, lænket sig til maskiner på byggepladser to steder på Fyn.

Det har det gjort, fordi de mener, at Baltic Pipe-forbindelsen, som er den store ledning, der skal sikre en gasforbindelse mellem Polen, Danmark og Norge, udgør en betragtelig klimarisiko.

- Hvis vi skal have nogen som helst chance for at redde jorden fra den katastrofekurs, den er på, en kurs der allerede har bragt ødelæggelse med sig mange steder i verden, må vi tage radikale tiltag for at forbedre klima og miljø, både lokalt og globalt, siger talspersonen for aktionsgruppen Luca Jensen ifølge en pressemeddelelse, de har sendt ud.

- Baltic Pipe modarbejder disse tiltag på alle tænkelige måder. Der er derfor ingen tvivl om, at projektet må stoppes, og det er derfor, vi blokerer byggeriet her i dag. Vi siger nej tak til Baltic Pipe, uddyber han.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt den tilladelse, som Miljøstyrelsen i første omgang har givet til byggeriet.

Blandt andet på grund af hensyn til flagermus og deres yngleområder flere steder på Fyn.

Energinet, som står bag arbejdet, skriver også på deres hjemmeside, at de er i gang med at lukke ned for arbejdet på grund af Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering.

Derfor arbejder de stadig

Der er dog ifølge dem en god grund til, at arbejdet ikke er stoppet fra den ene dag til den anden.

- Vi har en 210 kilometer lang byggeplads på tværs af Danmark, og vi kan ikke bare hoppe ud af gravemaskinerne og forlade byggepladserne. Vi skal lukke ned på en forsvarlig måde, og derfor vil der stadig være folk, som arbejder flere forskellige steder på strækningen, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter.

- Vi skal sørge for, at ingen personer kommer til skade – både dem, der arbejder med projektet, og de folk der bor og færdes langs byggepladserne. Vi skal også sikre, at det sker miljømæssigt forsvarligt, så vi ikke uforvarende kommer til at gøre skade med en brat nedlukning, for eksempel hvis vi stoppede midt i arbejdet med at krydse et vandløb fremfor at færdiggøre krydsningen.

Gasledningen er lavet for at gøre Polen mere uafhængig af den russiske levering af energi, ligesom den skal mindske landets forbrug af kul, som udleder mere CO2.

Desuden skriver Energinet, at forbindelsen vil skabe bedre forsyning af gas fra større dele af Europa til Danmark.

Demonstrant: De skal stoppe helt

TV 2 Fyn har spurgt demonstranternes talsmand, om det ikke giver mening, at det kræver tid for Energinet at lukke ned for arbejdet på en forsvarlig måde.

- Det er ikke det, vi hører fra alle i Baltic Pipe Nej Tak over hele landet. Vores klare indtryk er, at de fortsætter ufortrødent. 

Men forhindrer I ikke, at der rent faktisk kan blive lukket ned for arbejdet, når I netop nu lænker jer til maskinerne?

- Vores antagelse er, at de fortsætter og så håber, at de kan få en ny tilladelse, inden deres arbejde er færdigt. Men vi ønsker jo med vores aktion i dag at sørge for, at arbejdet stopper helt, siger talspersonen, Luca Jensen.

Han oplyser desuden, at beredskabet har sat gang i et arbejde for at få demonstranterne væk fra byggepladsen, der ligger tæt på Højby udenfor Odense. 

TV 2 Fyn har forsøgt at få fat på Energinet for en uddybende kommentar.

unwisemonkeys_balticpipenejtak_5
Foto: Unwisemonkeys