Den Fynske Landsby udvider

Den Fynske Landsby i det sydlige Odense skal over de kommende år bygges om for omkring 30 millioner kroner. Blandt andet får frilandsmuseet et helt nyt indgangsparti med udstillinger, biograf og foredragssal. De mange forbedringer ventes at stå klar i sommeren 2005.

-

Den Fynske Landsby i det sydlige Odense skal over de kommende år bygges om for omkring 30 millioner kroner. Blandt andet får frilandsmuseet et helt nyt indgangsparti med udstillinger, biograf og foredragssal. De mange forbedringer ventes at stå klar i sommeren 2005.


Den Fynske Landsby skal fremstå mere tidssvarende

Den nye besøgscenter skal bygges midt på den nuværende parkeringsplads. Besøgscentret skal erstatte det nuværende indgangsparti, der ikke er publikumsvenligt nok.  I det nye besøgscenter vil Odense Bys Museer byde de besøgende velkommen med introduktionsudstillinger, film om museet og bedre forhold for publikum.

Mangler penge
Den nye bygning skal være let og lys og omkranset af en transparent bygning i glas. Formålet er, at få Den Fynske Landsby til at fremtræde mere synligt og betydningsfuld. Samtidig bliver også amfiescenen bygget om med forbedret sceneudstyr.

Odense Kommune har bevilget 15 mio. kr til ombygningerne, men da budgettet lyder på 30 mio. kr. er Odense Bys Museer i fuld gang med at søge privat fonde om hjælp til ombygningen.

Færdig i 2005
Ombygningen kræver en ændring af lokalplanen for området og kommunen er snart klar til at sende den nye lokalplan i offentlig høring.

Link
Læs mere om Den Fynske
Landsby hos Odense Bys Museer

Hvis lokalplanen bliver vedtaget forventes den nyrenoverede landsby at stå klar i sommeren 2005.